Exekuce v praxi

Přednáší: Mgr. Michal Liška

Asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Působil rovněž na Odvolacím finančním ředitelství v Brně.

Termín a místo konání:

čtvrtek 21. 2. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:
8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Semibář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou výkonu rozhodnutí a vymáháním pohledávek, zaměstnancům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, právníkům, exekutorům a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Výklad semináře bude demonstrován na aktuální soudní judikatuře Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vybrané otázky postupů při správě daní – doručování, zastupování, posečkání a splátky, přeplatky a nedoplatky, řízení o námitce.

2. Vztah daňového řádu a občanského soudního řádu.

3. Způsoby vymáhání, základní principy daňové exekuce.

4. Exekuční titul, nařízení daňové exekuce, návrh na provedení exekuce soudním exekutorem.

5. Vyloučení majetku z daňové exekuce, odklad a zastavení exekuce.

6. Exekuce majetku ve společném jmění manželů.

7. Neoprávněná exekuce, vztah daňové exekuce k insolvenčnímu a dědickému řízení.

8. Způsoby provedení daňové exekuce dle daňového řádu a o. s. ř.

9. Vybraná judikatura Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu vztahující se k daňové exekuci.

10. Dotazy, diskuse.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.