Drogy v dopravě - aktuální otázky

Přednáší: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D.

Vedoucí úseku toxikologie Ústavu soudního lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Soudní znalkyně oboru zdravotnictví odvětví toxikologie.

Termín a místo konání:

čtvrtek 19. 9. 2019
Praha, Hotel Amarilis, Štěpánská 18

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-13:30 Blok výkladu*

* Časový harmonogram obsahuje pouze celkovou předpokládanou dobu trvání semináře. Trvání jednotlivých oblastí, přestávky apod. budou přizpůsobeny účastníkům a dohodnuty s lektorkou na místě.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální poznatky lektorky v dané oblasti. Obsah semináře lze přizpůsobit potřebám účastníků. Náměty na oblasti, které mají být probrány lze zasílat na mail: campanus@campanus.com.

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou posuzování dopravních nehod v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

UPOZORNĚNÍ: Seminář se zaměřuje na jednu ze součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod", a to drogy v dopravě. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto programu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Náležitosti znaleckého posudku na drogy.

2. Charakteristika drogy.

3. Základní rozdělení drog.

4. Cannabinoidy.

5. Amfetaminové deriváty.

6. Opiáty.

7. Kokain.

8. Halucinogeny.

9. Ostaní léčiva (benzodiazepiny, antiparkinsonika a další).

10. Odběr biologického materiálu pro průkaz drog a jeho omezení.

11. Laboratorní metody zjišťování návykových látek v biologickém materiálu.

12. Interpretace nálezu.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.