Realizované semináře

 • Domů
 • Realizované semináře

Z našich předchozích seminářů vybíráme:

 • Interní audit, jeho poslání a efektivní působení v organizaci či firmě
  (lektorka Antonie Hančíková, interní auditorka, odbornice na účetní a auditorskou problematiku)
 • Podpora podnikání po vstupu do EU
  (lektor JUDr. Michael Kincl, asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR a právník specializující se na problematiku veřejné podpory)
 • Znalec a znalecké posudky při objasňování dopravních nehod
  (lektor Ing. Aleš Vémola, soudní znalec a vysokoškolský pedagog)
 • Hospodářské a majetkové trestné činy při podnikání v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
  (lektor JUDr. Petr Hrachovec, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR a významný odborník na trestní právo)
 • Interní audit se zaměřením na vypracovávání zprávy interního auditora
  (lektorka Antonie Hančíková, interní auditorka, odbornice na účetní a auditorskou problematiku)
 • Praxí ověřená taktika zajišťování a vymáhání pohledávek
  (lektorka Antonie Hančíková, interní auditorka, odbornice na účetní a auditorskou problematiku)
 • Daňová kontrola aneb jak účinně hájit svá práva před finančním úřadem
  (lektorka JUDr. Yveta Janáková, asistentka soudce Nejvyššího správního soudu, odbornice na daňovou problematiku)