ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi - novely (nejen) v souvislosti se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku a novým stavebním zákonem (účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období v souladu s NSZ do 30. 6. 2024)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 4. 2024
on-line seminář.jpg

Stavby na cizích pozemcích - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 4. 2024
on-line seminář.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Konverze dokumentů a změny datových formátů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Oceňování nemovitostí pro veřejnou správu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2024
on-line seminář.jpg

VODOVODY A KANALIZACE - ONLINE SEMINÁŘ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 4. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Postup stavebního úřadu podle nového stavebního zákona a v přechodném období

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 4. 2024
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 4. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Základy právní úpravy lesnictví, myslivosti a rybářství - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Český pravopis v úřední praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jan Táborský

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 3. 5. 2024
on-line seminář.jpg

MÍSTNÍ KOMUNIKACE dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Poplatky za komunální odpad a procesní novela - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Změny jména a příjmení - ONLINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Řízení o přestupcích v praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Jak se vyvarovat zrušení územního plánu – webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Miloš Tuháček

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Správa a údržba pozemních komunikací dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 5. 2024
on-line seminář.jpg

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Povolování staveb pozemních komunikací dle nového stavebního zákona - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Základy daňového řízení pro úředníky ÚSC

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Kontrolní vážení vozidel - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Novinky v zákoně o silničním provozu se zaměřením na „nové“ skutkové podstaty přestupků od 1. 1. 2024.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Přestupkové řízení o přestupcích dle zákona č. 251/2016 Sb.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Úprava dokumentů podle ČSN 01 6910 - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jan Táborský

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 24. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Technický dozor stavebníka, dozor projektanta a jejich výkon ve veřejné správě v kontextu NSZ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost - podle současného a nového stavebního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 5. 2024