Nabídka seminářů na míru

Ve své činnosti se zaměřujeme rovněž na realizaci seminářů "na míru", které reflektují individuální požadavky a potřeby zákazníka.

Z naší nabídky vybíráme následující témata:

 1. Veřejná podpora pro potřeby veřejné správy.
 2. Zadávání veřejných zakázek.
 3. Stavební dozor a činnosti související.
 4. Právní vztahy k nemovitostem.
 5. Exekuce v praxi územně samosprávných celků.
 6. Přestupkové řízení - obecné přestupky, dopravní přestupky
 7. Stavební zákon a otázky související 
 8. Doručování
 9. Majetkové právo
 10. Místní a účelové komunikace
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Poskytování informací se stavebním řízení
 13. Právo nemovitostí
 14. Registr smluv
 15. Smluvní právo
 16. Správa a údržba pozemních komunikací
 17. Správní trestání - stavební úřady
 18. Státní dozor pozemní komunikace
 19. Stavební zákon a občanský zákoník
 20. Správní řízení - vady správního řízení
 21. Oceňování věcných břemen

Semináře lze objednat na tel. č.: 775 078 666 nebo na e-mailové adrese: campanus@campanus.com. Zde získáte rovněž podrobnosti o seminářích, lektorech a dalších podmínkách. Stejně tak je možné zorganizovat seminář "na míru" na Vámi zvolené téma.