Změny jména a příjmení - ONLINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chromě) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 22. 11. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí
Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Právní rámec

  • Přehled právních předpisů upravující problematiku jména a příjmení
  • Judikatura na úseku změny jména a příjmení – povolení změny jednoho příjmení na dvě, vyžadování znaleckého posudku, posuzování vážnosti důvodu změny

 

2) Prohlášení o jménu a příjmení

  • Volba druhého jména, užívání jména v české podobě, uvedení jména nebo příjmení v jazyce národnostní menšiny, jména a příjmení občana ČR, který je současně státním občanem jiného státu EU, uvedení jména a příjmení podle původního zápisu, prohlášení o společném příjmení, prohlášení o příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení v mužském tvaru, užívání příjmení podle pravidel české mluvnice, užívání příjmení v dobré víře, vliv osvojení případně jeho zrušení na jméno a příjmení osvojence
  • Předkládané doklady, poučení prohlašovatele v souvislosti s úkonem, účinnosti prohlášení, zápis do matriční knihy a do ISEO, vydání nového MD, postup v případě prohlášení, které nelze připustit

 

3) Změna jména a příjmení ve správním řízení

  • Podání žádosti – náležitosti, odstranění nedostatků
  • Vedení řízení – doručování ve správním řízení, oznámení o zahájení řízení, postup v případě zamítnutí žádosti, poučení žadatele v souvislosti s povolenou změnou
  • Účinnost povolené změny, zápis do matriční knihy a do ISEO, vydání nového MD

 

4) Diskuse a dotazy.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.