Změna jména a příjmení - Aktuální judikatura

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová                                                                                                                             

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.


Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 2. 6. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1.       Význam judikatury v praxi matrikáře – výklad zákona soudem, závaznost soudního rozhodnutí, principy přezkoumávání správních rozhodnutí soudem

2.       Judikatura týkající se jména a příjmení – zápis jména při narození dítěte, znalecký posudek, jiné zdroje správnosti

3.       Judikatura týkající se správního řízení – změna jednoho příjmení na dvě, posuzování vážnosti důvodu pro změnu

4.       Dotazy

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.