Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows), Google Chrome a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý  22. 11. 2022
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Anotace: 

Ú častníkům bude představena zcela nová legislativa týkající se omezení vybraných plastů - zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí + novela zákona o obalech. Nová legislativa přináší řadu opatření od úplného zákazu uvádět některé plastové výrobky na trh až po povinnost výrobců hradit na základě smlouvy obcím náklady na úklid.

Legislativa o plastech vyšla ve Sbírce zákonů č. 243/2022 Sb. a č. 244/2022 Sb. - účinnost již k 1. říjnu 2022.

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

  • působnost zákona, pojem vybraný plastový výrobek a další základní pojmy
  • způsoby plnění povinností výrobcem (kolektivní systémy)
  • přehled opatření k omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákaz uvádění na trh, označování vybraných plastových výrobků, osvětová činnost)
  • povinnost výrobce hradit obcím náklady na úklid a soustřeďování odpadu v rámci obecních systémů
  • výkon státní správy a přestupky
  • související ustanovení novely zákona o obalech

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (včetně 21% DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.