Zákon o obcích – online seminář

Přednáší: Mgr. David Marek   

Lektor působí jako vedoucí Oddělení ostatních správních činností Krajského úřadu Vysočina. Je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I (správní právo č. 3) a spoluautorem komentáře ke správnímu řádu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2015.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 29. 11. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:30: blok přednášek a diskusí

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář akreditován u MV ČR (AK/PV-128/2022; AK/VE-65/2022).

Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

On-line seminář je určen zejména úředníkům městských, krajských a dalších správních úřadů. Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků, kteří se připravují ke složení zkoušky z obecné části ZOZ (zvláštní odborné způsobilosti).

Cílem semináře je podat podrobný výklad zákona o obcích s důrazem na praktické poznatky při jeho aplikaci.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • Důležité právní předpisy a jejich význam pro organizaci a činnost veřejné správy (VS).
 • Základní charakteristika VS, vymezení pojmů, systém veřejné správy
 • Ústavní rámec fungování územních samosprávných celků, postavení obcí v systému veřejné správy a jejich vztah ke státu a ke krajům
 • Obec jako územní samosprávný celek. Území obce, vznik a zánik obce.
 • Právní předpisy obce
 • Občané kraje a jejich práva
 • Samostatná působnost a přenesená působnost obce, kategorie obcí z hlediska výkonu přenesené působnosti
 • Orgány obce
  • Zastupitelstvo obce, volby do zastupitelstva obce, jeho složení, působnost a pravomoc, zasedání zastupitelstva obce, odměňování, orgány zastupitelstva obce
  • Rada obce, její složení, působnost a pravomoc, fungování v povolebním mezidobí, orgány rady obce
  • Starosta (primátor), jeho působnost a pravomoc
  • Zvláštní orgány obce
  • Obecní úřad, jeho složení, působnost, postavení tajemníka obecního úřadu
  • Obecní policie
 • Dozor a kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti obce

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.