Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Přednáší: JUDr. Jana Traplová

Právník na úseku ochrany zvířat proti týrání Ministerstva zemědělství. Danou problematikou se intenzivně zabývá od roku 2002.

Termín a místo konání:

úterý 28. 5. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen především pro pracovníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a také pro další subjekty, které se zabývají ochranou zvířat proti týrání.

Poznámka: Hlavním tématem semináře je zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a to se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v novém občanském zákoníku, základní pojmy zákona na ochranu zvířat, kategorizace zvířat.

2. Orgány ochrany zvířat, kompetence obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně nejčastějších chyb ve správním řízení.

3. Vybrané kompetence krajských veterinárních správ, odborné vyjádření krajské veterinární správy.

4. Přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání, zákaz chovu zvířat, propadnutí zvířete, zabrání zvířete.

5. Zvláštní opatření, především umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče.

6. Únik zvířat v zájmovém chovu a zvířat hospodářských.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.