Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

Přednáší: Ing. Mgr. Jan Strakoš

Do konce roku 2019 působil jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra ČR. Věnuje se problematice správního trestání, publikuje a přednáší na téma přestupkového práva. V současné době působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde je vedoucím oddělení správních činností, kde se nadále zabývá správním trestáním, aktuálně především s ohledem na pachatele - podnikatele a právnické osoby.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 12. 11. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

(Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem)

 

Seminář je akredotiván u MV ČR.
Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům obecních, městských a krajských úřadů, přestupkovým komisím, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Uvedení do problému

 •  Vysvětlení koncepce zákona č. 251/2016 Sb., jeho provázanosti se zákonem č. 250/2016 Sb.
 •  Základní pojmy.
 •  Systematika zákona.
 • Klíč k určování věcné, funkční, místní příslušnosti.

 

2. Detailní rozbor jednotlivých skutkových podstat přestupků

 • Vysvětlení objektu, objektivní stránky, subjektu, subjektivní stránky jednotlivých přestupků (příklady z praxe, judikatura).
 • Upozornění na problémové přestupky a speciální přestupky.
   

3. Vysvětlení recidivy, ukládání správních trestů a ochranných opatření.

 

4. Evidence přestupků a správné a nesprávné postupy ve vztahu k ní.

 

5. Konzultace různých modelových případů, diskuse.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

Seminář je akreditován u MVČR. Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.