Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

  • Domů
  • Semináře
  • Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

Přednáší: Ing. Mgr. Jan Strakoš

Působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra ČR. Věnuje se problematice správního trestání, publikuje a přednáší na téma přestupkového práva.

Termín a místo konání:

úterý 19. 11. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům obecních, městských a krajských úřadů, přestupkovým komisím, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení a dalším zájemcům o danou problematiku.

Poznámka: Výklad semináře bude především zaměřen na skutkové podstaty přestupků proti majetku, občanskému soužití a veřejnému pořádku.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Uvedení do problému

- Vysvětlení koncepce zákona č. 251/2016 Sb., jeho provázanosti se zákonem č. 250/2016 Sb.

- Základní pojmy.

- Systematika zákona.

- Klíč k určování věcné, funkční, místní příslušnosti.

2. Detailní rozbor jednotlivých skutkových podstat přestupků 

- Vysvětlení objektu, objektivní stránky, subjektu, subjektivní stránky jednotlivých přestupků (příklady z praxe, judikatura).

- Upozornění na problémové přestupky a speciální přestupky.

3. Vysvětlení recidivy, ukládání správních trestů a ochranných opatření.

4. Evidence přestupků a správné a nesprávné postupy ve vztahu k ní.

5. Konzultace různých modelových případů, diskuse.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.900,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.