Základy daňové exekuce v praxi obecních úřadů

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

Oba lektoři působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice exekucí se věnují dlouhodobě.

Termín a místo konání:

čtvrtek 19. 11. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

V současné době požádáno o akreditaci MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou výkonu rozhodnutí a vymáháním pohledávek a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Cílem semináře je seznámit účastníky a účastnice s právní úpravou daňové exekuce se zaměřením na možná úskalí aplikace právní úpravy. Součástí semináře je rovněž seznámení s jednotlivými způsoby provedení daňové exekuce s bližším zaměřením na daňovou exekuci srážkami ze mzdy a přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. V rámci semináře budou účastníci a účastnice seznámeni také s judikaturou a závěry ombudsmana z oblasti daňové exekuce.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod do placení místních poplatků a dalších veřejnoprávních pohledávek spravovaných obecními úřady
 2. Předexekuční upomínka (výzva dle § 153 odst. 3 daňového řádu)
 3. Daňová exekuce – obecná východiska:
  1. Volba způsobu vymáhání (§ 175 daňového řádu)
  2. Zahájení exekučního řízení
  3. Prohlášení o majetku
  4. Odklad a zastavení daňové exekuce
  5. Exekuční náklady
 4. Daňová exekuce postižením majetkových práv
  1. Daňová exekuce srážkami ze mzdy
  2. Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
  3. Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
  4. Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv
 5. Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí
 6. Vztah k insolvenčnímu řízení

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.