Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

  • Domů
  • Semináře
  • Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

Přednáší: JUDr. Ondřej Michalčík

Ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR.

Termín a místo konání:

úterý 11. 2. 2020
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících, přepravcům a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Poznámka: Výklad semináře bude obsahovat aktuální poznatky v dané oblasti včetně soudní judikatury a rozhodovací praxe ÚOHS.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní úprava - vymezení úpravy, základní pojmy, působnost orgánů.

 

2. Právní režim sjednávání smluv o veřejných službách, přechodná období. Způsob zajišťování dopravní obslužnosti - dopravní plánování, podpora IDS.

 

3. Sjednávání smluv o veřejných službách – nabídková řízení, přímá zadání. Transparentnost zadání - oznamovací povinnosti v Úředním věstníku EU a úřední desce. Obsah smluv o veřejných službách – doba trvání, vymezení závazků, způsob výpočtu kompenzace.

 

4. Přenos rizika spojeného tržbami – tzv. brutto smlouvy, tzv. netto smlouvy.

 

5. Stanovení minimálních standardů kvality a bezpečnosti.

 

6. Dozorová činnost, spory ze smluv, rozhodovací praxe ÚOHS, soudní judikatura.

 

7. Dotazy, diskuse.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@seznam.cz.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.