Výkon státní správy – silničních správních a speciálních stavebních úřadů - podle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního - II. část

 • Domů
 • Semináře
 • Výkon státní správy – silničních správních a speciálních stavebních úřadů - podle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního - II. část

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

Od dubna 2017 působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Vykonává rovněž poradenskou a konzultační činnost k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících. Člen České společnosti pro stavební právo.

Termín a místo konání:

úterý 30. 4. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: V rámci semináře budou probírána specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle přijaté novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Vymezení a působnost speciálních stavebních úřadů podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k přijaté novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

   

 2. Závazná stanoviska silničních správních a speciálních stavebních úřadů k územně plánovací dokumentaci, územním, stavebním a společným řízením.

   

 3. Procesní postupy a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu a soukromoprávní úpravu majetkových vztahů.

   

 4. Závaznost prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, úprava a struktura vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhl. č. 251/2018 Sb., s účinností od 1. 12. 2018.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.