Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích

  • Domů
  • Semináře
  • Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

Od dubna 2017 působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Vykonává rovněž poradenskou a konzultační činnost k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících. Člen České společnosti pro stavební právo.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 22. 10. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Poznámka: V rámci semináře budou probírána i specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního ve věcech dopravně-liniových staveb.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Vymezení a působnost speciálních stavebních úřadů a silničních správních úřadů, jako dotčených orgánů, podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na závaznou úpravu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Obsah stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci, územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním a společném územním a stavebním řízení.

 

3. Specifika procesních postupů, opatření a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu.

 

4. Obsah a struktura prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu ve věci dopravně-liniových staveb, úprava a struktura vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

 

5. Specifika postupů správních orgánů dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.