Vybrané zápisy do katastru nemovitostí v praktických příkladech

  • Domů
  • Semináře
  • Vybrané zápisy do katastru nemovitostí v praktických příkladech

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

Dlouholetý odborník v oblasti práva katastru nemovitostí. V letech 1993 až 2016 vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

Termín a místo konání:

úterý 5. 6. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen pracovníkům majetkoprávních odborů, investičních odborů a dalším pracovníkům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. Zároveň je školení určeno pracovníkům bytových družstev, bytových podniků a realitních kanceláří, notářům a advokátům a dalším zájemcům o problematiku katastru nemovitostí.

Seminář bude věnován problematice zápisu vkladem a zápisu poznámkou, budou vysvětleny nejen základní náležitosti podání , ale i nejčastější chyby, které vedou k přerušení řízení nebo jeho zastavení či k neprovedení požadovaného zápisu. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Informace o aktuálních změnách v právních předpisech ve vztahu ke katastru nemovitostí.

2. Zápis vkladem – náležitosti návrhu vkladu, povinné přílohy návrhu vkladu, dispozice s návrhem, nejčastější chyby při zpracování tohoto podání , možnost odstranění vad.

3. Zápis poznámky a jejich využití v praxi, poznámky k osobě a poznámky k nemovitosti, poznámky spornosti a další poznámky o soudních návrzích s vlivem na zápisy v katastru, poznámky soukromoprávního charakteru, rozdíl mezi poznámkou a upozorněním.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.