VODOVODY A KANALIZACE - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 • Domů
 • Semináře
 • VODOVODY A KANALIZACE - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová                                                                                                                                                                                                         

Lektorka je soudní znalkyně v oboru vodního hospodářství. Do roku 2019 byla ředitelkou České společnosti vodohospodářské ČSSI,.z.s. V současné době je i členkou redakční rady časopisu SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR).

Termín a místo konání:

čtvrtek 5. 11. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).   

Seminář je určen pro obce, vodoprávní úřady a další zájemce o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

 •  Povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace.
 •  Povinnosti provozovatele.
 •  Odborný zástupce provozovatele.
 •  Vodovodní a kanalizační přípojky.
 •  Obnova vodohospodářského majetku.
 •  Plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizací.
 •  Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.
 •  Odběratelské smlouvy
 •  Měření pitné a odpadní vody.
 •  Kalkulace cen vodného a stočného.
 •  Kalkulace cen vody předané.
 •  Provozní řády vodovodů a kanalizací.
 •  Kanalizační řády.
 •  Diskuze.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/ osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.