Veřejná podpora v praxi veřejné správy - jak se vyhnout problémům při poskytování veřejné podpory

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Veřejná podpora v praxi veřejné správy - jak se vyhnout problémům při poskytování veřejné podpory

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2000. Působil jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na téma veřejné podpory vykonává pravidelnou přednáškovou činnost od roku 2003. V oblasti veřejné podpory rovněž zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství pro nejrůznější instituce veřejné správy a soukromé subjekty. Působil v České asociaci pro soutěžní právo. Je autorem řady odborných článků a čtyř monografií věnujících se problematice veřejné podpory, z nichž poslední je "Veřejná podpora v příkladech a poznámkách" vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer v roce 2017.  Své články publikuje rovněž na webu www.verejna-podpora.info. Vedle uvedeného pracuje jako poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 12. 12. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, představitelům příspěvkových organizací, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za problematiku fondů EU, financování kultury a cestovního ruchu, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Poznámka: Seminář bude založen na praktické aplikaci pravidel pro oblast veřejné podpory. Lektor při výkladu využije svých zkušeností a případů, se kterými se v praxi setkal. Výklad bude koncipován tak, že jej využijí úplní začátečníci i osoby pravidla již aplikující. Bude používána aktuální rozhodovací praxe institucí EU a příklady z okolních států EU.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Sporné otázky při identifikaci veřejné podpory

 • Jak identifikovat ekonomickou činnost – demonstrace na specifických oblastech: školství, zdravotnictví, výkon veřejné moci, kultura, sport a další aktivity.
 • Otázky přičitatelnosti poskytnutých prostředků veřejné instituci – na co dát pozor, je-li výhoda poskytována entitami pod kontrolou veřejných orgánů (municipální a krajské společnosti, příspěvkové organizace, státní podniky aj.).
 • Nepřímé výhody – identifikace, příklady z praxe.
 • Ovlivnění obchodu mezi státy EU – jak identifikovat, jaké ukazatele brát v potaz.

 

2. Povinnosti poskytovatelů veřejných prostředků, při nichž může dojít k nejčastějšímu pochybení

 • Otázka kumulace veřejných podpor - hlavní zásady a postupy.
 • Inkasní příkaz - dopad na poskytování veřejné podpory.
 • Specifické oblasti veřejné podpory – stručné pojednání, identifikace sporných otázek.
 • Povinnost transparentnosti aj.

 

3. Aplikace pravidel veřejné podpory ve vybraných oblastech

 • Pravidlo de minimis – kdy pravidlo aplikovat, podmínky a společné zásady, na co dát pozor.
 • Služby obecného hospodářského zájmu – kdy pravidla aplikovat, na co dát pozor, sporné momenty.
 • Kultura – kdy pravidla aplikovat, sporné momenty.
 • Sport - kdy pravidla aplikovat, sporné momenty.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.