Veřejná podpora v praxi veřejné správy - aktuální otázky

Přednáší: JUDr. Michael Kincl                                                                                                                                          

Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2000. Působil jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na téma veřejné podpory vykonává pravidelnou přednáškovou činnost od roku 2003. V oblasti veřejné podpory rovněž zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství pro nejrůznější instituce veřejné správy a soukromé subjekty. Působil v České asociaci pro soutěžní právo. Je autorem řady odborných článků a čtyř monografií věnujících se problematice veřejné podpory, z nichž poslední je "Veřejná podpora v příkladech a poznámkách" vydaná nakladatelstvím Wolters Kluwer v roce 2017.  Své články publikuje rovněž na webu www.verejna-podpora.info. Vedle uvedeného pracuje jako poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 21. 5. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.
Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, představitelům příspěvkových organizací, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za problematiku fondů EU, financování kultury a cestovního ruchu, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Poznámka: Seminář bude založen na praktické aplikaci pravidel pro oblast veřejné podpory. Lektor při výkladu využije svých zkušeností a případů, se kterými se v praxi setkal. Výklad bude koncipován tak, že jej využijí úplní začátečníci i osoby pravidla již aplikující. Bude používána aktuální rozhodovací praxe institucí EU a příklady z okolních států EU.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Aktuální situace v oblasti veřejné podpory.
   
 2. Aplikace nařízení 651/2014 (GBER) při poskytování veřejné podpory:
 • oblast působnosti GBER
 • podmínky pro aplikaci GBER na jednotlivé kategorie (oblasti) veřejné podpory
 • notifikační stropy (prahové hodnoty oznamovací povinnosti)
 • transparentnost veřejné podpory
 • motivační účinek
 • intenzita veřejné podpory a způsobilé náklady
 • kumulace veřejných podpor
 • další otázky spojené s aplikací GBER.

 

 1. Veřejná podpora a financování kultury
 • sporné otázky (otázka ekonomické aktivity, ovlivnění obchodu mezi státy EU)
 • investiční podpora kultury
 • provozní podpora kultury.

 

 1. Veřejná podpora a financování sportu
 • sporné otázky
 • financování sportovní infrastruktury
 • financování sportovních akcí, sportovních klubů

 

 1. Služby obecného hospodářského zájmu
 • sporné otázky
 • pověření (náležitosti aj.)
 • připojení se k pověření
 • vyrovnávací platba (formy, výše aj.)

 

 1. Veřejná podpora a financování cestovního ruchu

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.