Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Náš lektor pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako pracovník, podílející se na rozhodování I. instance, poté jako tajemník rozkladové komise. V současné sobě pracuje jako docent Ústavu práva a humanitních věd MZLU v Brně. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně problematikou veřejných zakázek. V této oblasti je autorem řady odborných článků a autorem či spoluautorem několika publikací.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

úterý 24. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:                    

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení online semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům územně samosprávných celků, pracovníkům státních úřadů či jiných institucí veřejné správy, zaměstnancům příspěvkových organizaci, státních podniků, obchodních společností a jiných subjektů pod kontrolou orgánů veřejné moci, veřejným výzkumným institucím, zdravotním pojišťovnám a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

Obsah velké novely a důvody jejího přijetí (nesoulad dosavadního znění ZZVZ se směrnicemi EU)

  • zaměření na změny v zákoně, např. zjednodušení u předkládání dokladů, změny u skládání jistoty a používání elektronických nástrojů a mnoho dalšího,
  • certifikované elektronické nástroje
  • sjednocení elektronizace v zadávací a přezkumné části zákona.
  • změny ve zjednodušeném podlimitním řízení
  • větší transparentnost – poskytování informací dodavatelům v průběhu  zadávacího řízení,
  • způsoby uzavírání smluv, je nutné po 2023 uzavřít smlouvu elektronicky?
  • další změny mající vliv na souladnost zákona se směrnicemi EU,
  • změny v přezkumném řízení,
  • významná rozhodnutí mající vliv na rozhodovací praxi,

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.