Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

  • Domů
  • Semináře
  • Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 3. 12. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Požádáno o akreditaci u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

 

Anotace: Jedna z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku prochází významnou novelizací. Cílem zákonodárce bylo především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Zda se vše podařilo a nevznikly naopak problémy nové, bude předmětem stěžejního výkladu na tomto semináři.

 

Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  1. Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající. Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.

 

  1. Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví).

 

  1. Povinné platby vlastníků jednotek. Přechod dluhů při převodu jednotky. Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.

 

  1. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku.

 

  1. Vnitřní poměry SVJ. Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka. Zrušení bytového spoluvlastnictví.

 

  1. Aktuální judikatura.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.