Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020

  • Domů
  • Semináře
  • Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.                                                                    

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Termín a místo konání:

čtvrtek 15. 10. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

 

Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Změny ve způsobu založení a vzniku SVJ

2. Změny v obsahových náležitostech stanov SVJ – aneb bude zjednodušení znamenat v praxi úlevu?

3. Změny ve způsobu rozhodování shromáždění vlastníků

4. Příspěvky vlastníků jednotek na správu a změny v jejich nastavení

5. Přechod dluhů při převodu jednotky

6. Nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ

7. Možnost SVJ k převzetí dluhu předchozího vlastníka nemovitosti

8. Možnost vlastníků jednotek zařadit bod jednání na program zasedání shromáždění vlastníků

9. Nově zavedený institut náhradního shromáždění vlastníků

10. Jaké budou důsledky podstatného rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí orgánu SVJ

11. Důsledky zrušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci

12. Novela občanského zákoníku ve vztahu k nájmu bytu a domu  

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.