Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Lektor je autorizovaný inženýr, spoluautor publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působil na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje Okdza na přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 6. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-13:30: blok přednášky

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV CŘ.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za oblast investic a stavebních dozorů, investičním technikům, pracovníkům stavebních firem, architektům, projektantům, prostě všem, kdo přicházejí do kontaktu se stavební problematikou.

Poznámka: Výklad bude demonstrován na praktických příkladech a zkušenostech lektora.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vadné plnění smlouvy o zhotovení projektové dokumentace

 • Požadavky zadavatele na projektovou dokumentaci
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace
 • Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy.

 

2. Kontrola projektové dokumentace jako prevence vad stavby

 • Práva a povinnosti zadavatele, projektanta a zhotovitele při kontrolách během přípravy stavby
 • Zjevné a skryté vady projektové dokumentace, které způsobí vadu stavby
 • Vady v soupisu prací, výkazu výměr a v ocenění (rozpočtu)
 • Záruka, reklamace a promlčení nároků z vadného plnění
 • Škody vzniklé vadami dokumentace a užití smluvní pokuty.

 

3. Pozice technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

 • Veřejná zakázka
 • Části stavby, nejvíce ohrožené vadou PD
 • Odpovědnost účastníků výstavby za vady stavby.

 

Cena semináře:

2.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). V případě účasti 3 a více osob z jednoho subjektu bude přiznána sleva z celkové ceny ve výši 10 %.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.