Uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Lektor s dlouholetou přednáškovou praxí. V současné sobě pracuje jako docent Ústavu práva a humanitních věd MZLU v Brně. Ve své přednáškové činnosti se zabývá problematikou registru smluv a zadávání veřejných zakázek.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na připojení)  obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást OS Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 25. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení online semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům územně samosprávných celků, pracovníkům státních úřadů či jiných institucí veřejné správy, zaměstnancům příspěvkových organizaci, státních podniků, obchodních společností a jiných subjektů pod kontrolou orgánů veřejné moci, veřejným výzkumným institucím, zdravotním pojišťovnám a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Účel a povaha registru smluv jako nástroje poskytování informací a veřejnoprávního omezení smluvní kontraktace.
  • Vztah registru smluv a ochrana osobních údajů a GDPR. Povaha GDPR týkající se ochrany osobních údajů fyzických osob.
  • Jaké smlouvy se povinně uveřejňují v registru smluv, dodatky smluv a přílohy smluv.
  • Určení hodnoty předmětu smlouvy jak pro účely rozhodnutí o uveřejnění v registru smluv, tak pro účely vyplnění metadat.
  • Opakující se plnění a limit 50 tisíc bez DPH a uveřejňování rámcových smluv (dohod) a objednávek.
  • Anonymizace osobních údajů při uveřejnění smlouvy v registru smluv s přihlédnutím k nařízení GDPR, včetně metadat.
  • Rozsah ochrany GDPR se zaměřením na registr smluv.
  • Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv.
  • Opravy uveřejněné smlouvy v registru smluv.
  • Sankce za neuveřejnění smlouvy v registru smluv.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.