Úředně ověřený elektronický podpis + Osvědčení o digitálním úkonu

Přednáší: Jan Frk

Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. V minulosti působil například jako konzultant v oblasti eGovernmentu u Ministerstva vnitra.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 23. 3. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauza budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pracovníkům, kteří potřebují danou problematiku prakticky procvičit. Tento seminář je doporučen zejména vedoucím pracovníkům, pracovníkům odpovědným za tvorbu spisového řádu, metodikům spisové služby, pracovníkům odborných agend, správcům a administrátorům elektronických systémů spisové služby a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • Úředně ověřený elektronický podpis dle § 5 zákona č. 12/2020 Sb.
 1. Nová právní úprava pro eLegalizaci
 2. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Notáře
 3. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Advokáta
 4. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Czech POINTu
 5. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Portálu občana
 6. Fikce úředně ověřeného ePodpisu prostřednictvím Registru obyvatel
 7. Dopady do informačních systémů a procesů veřejné správy
 8. Problémové situace z praxe a jejich řešení

 

 • Osvědčení o digitálním úkonu (§ 6 zákona č. 12/2020 Sb.)
 1. Katalog služeb veřejné správy
 2. Digitální úkony, na které je nutné vystavit osvědčení
 3. Automatizované vs bezodkladné vystavení osvědčení
 4. Formální náležitosti a vzor osvědčení
 5. Způsoby poskytnutí osvědčení uživateli služby
 6. Žádost o osvědčení přes Portál občana
 7. Dopady do informačních systémů a procesů veřejné správy
 8. Problémové situace z praxe a jejich řešení

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.