Tvorba cenových map

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Oceňování nemovitostí se věnuje více než 25 let. Profesní zkušenosti získal ve znaleckém ústavu Komerční banky, a zejména ve světově největším znaleckém ústavu American Appraisal, ltd. naposledy na pozici viceprezidenta a výkonného ředitele pro Českou republiku. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenové mapy České republiky. Přednáší na vysokých školách, vede sekci znalectví Certifikačního orgánu 3022. Je autorem 30 publikací z oboru oceňování majetku. V současné době vede vlastní znaleckou kancelář ORTAGON.

Termín a místo konání:

úterý 11. 6. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, realitním makléřům, realitním kancelářím a ostatním zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s teorií a praxí tvorby hlavních druhů cenových map jako jsou cenové mapy pozemků, staveb a nájmů. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti pro tvorbu cenových map všech používaných typů.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Podklady pro tvorbu cenových map

 • cenová dokumentace a argumentace

 • práce s neurčitými daty

 • obecné zásady tvorby databází

 • segmentace nabídky a poptávky

 • statická analýza realitního trhu

 • modalitní analýza dalšího vývoje.

2. Cenová mapa stavebních pozemků

 • tvorba databáze cen pozemků

 • adjustační principy doplňování cenové mapy

 • extrakce hodnoty pozemku u funkčního celku

 • indikace hodnoty nekomerčních pozemků

 • indikace hodnoty autonomně nevyužitelných pozemků.

3. Cenová mapa staveb

 • vymezení porovnávací jednotky

 • adjustační principy pro porovnání staveb

 • cenové mapy bytových a nebytových jednotek

 • aplikace kontribučního principu.

4. Cenová mapa nájmů

 • analýza nájemních smluv

 • nejlepší a nejvyšší využití

 • typy netržního nájemného

 • specifika nájmu pozemku.

5. Praktické aplikace

 • analýza realitního trhu vybraného okresu/města

 • vzory databázových karet

 • cenová mapa České republiky.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.