Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

  • Domů
  • Semináře
  • Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Termín a místo konání:

úterý 26. 3. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora.

Cílem semináře je přehledně seznámit osoby vykonávající pozici technického dozoru investora pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu novely stavebního zákona, smluvních vtahů i pracovněprávní odpovědnosti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Pozice technického dozoru investora (TDI) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.

2. Odpovědnost TDI – profesní, pracovněprávní, správněprávní, trestní a smluvní.

3. Změny stavebního zákona a vliv na výkon TDI.

4. TDI v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku.

5. Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).

6. Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.

7. Dotazy, diskuse.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.