Technický dozor stavebníka (investora) a jeho výkon ve veřejné správě

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT pro oblast právo.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 14. 2. 2023 
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen všem, kdo v rámci územně samosprávných celků, orgánů veřejné správy a dalších institucí veřejné moci vykonávají činnost technického dozoru investora.

 

Cílem semináře je přehledně seznámit osoby vykonávající pozici technického dozoru investora pro veřejnoprávní instituce a stavby financované z veřejných zdrojů s požadavky a rozsahem činnosti kladených na výkon této funkce v kontextu novely stavebního zákona, smluvních vtahů i pracovněprávní odpovědnosti.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Pozice technického dozoru investora (TDI) v systému práva, kvalifikační požadavky, předpoklady pro získání autorizace.
  2. Odpovědnost TDI – profesní, pracovněprávní, správněprávní, trestní a smluvní, rozsah působnosti autorizované osoby.
  3. Změny stavebního zákona a vliv na výkon TDI - metodiky pro výkon TDS na víceoborových stavbách, stavební záměry vyžadující TDS jako AO.
  4. TDI v procesu přípravy a realizace staveb – dokumentace, vedení stavebního deníku, pravidla ČKAIT pro užití razítka pro výkon TDS.
  5. Výkon kontrolní činnosti – soukromoprávní aspekt výkonu činnosti (kontrolní prohlídka stavby, předání díla, odpovědnost za vady, záruka, reklamace).
  6. Smluvní vztahy ve výstavbě – smlouva o dílo a příkazní smlouva.
  7. Dotazy, diskuse.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.