Střet zájmů veřejných funkcionářů

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Termín a místo konání:

čtvrtek 5. 3. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen veřejným funkcionářům, na něž dopadá zákon o střetu zájmů, především pak vedoucím úředníkům územně samosprávných celků, zastupitelům, starostům, primátorům, vedoucím státních úřadů, vedoucím příspěvkových organizací, soudcům, státním zástupcům, úředníkům projednávajícím přestupky na úseku střetu  zájmů aj.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1.  Pojem veřejného funkcionáře, základní povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů.

 

2. Oznámení o osobním zájmu.

 

3. Oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích.

 

4. Centrální registr oznámení – uchovávané údaje, režim a podmínky nahlížení.

 

5. Kontrolní činnost Ministerstva spravedlnosti podle zákona o střetu zájmů.

 

6. Přestupky na úseku střetu zájmů.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.