Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

  • Domů
  • Semináře
  • Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 3. 12. 2019
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  1. Legislativní rámec – současný stav po novele stavebního zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb.

 

  1. Základní pojmy – stavba hlavní, soubor staveb, vznik stavby, zánik stavby. Problematika závazných stanovisek (§ 4 stavebního zákona a § 149 správního řádu, § 96b stavebního zákona).

 

  1. Stavební úřady - příslušnost k rozhodování. Územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas. Územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení.

 

  1. Společné územní a stavební řízení. Územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí. Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI.

 

  1. Změna stavby před dokončením. Kolaudace. Změna v účelu užívání. Přechodná ustanovení novely.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.