Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková                                                                                                                                                             

JUDr. Stanislava Neubauerová  - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Termín a místo konání:

úterý 19. 5. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkami .

 

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají. Je také vhodný pro zástupce obcí či měst, kteří řeší problematiku odstraňování černých staveb.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Základní právní otázky
 • Současná právní úprava veřejného stavebního práva
 • Pojmy -  stavba, změny stavby, terénní úpravy, výrobek plnící funkci stavby, zařízení
 • Typy nepovolených staveb  - stavba nepovolená, stavba dočasná, stavba se zrušeným povolením, stavba se zrušeným certifikátem, atd.

 

 1. Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Povinnosti vlastníka stavby
 • Proces pasportizace.

 

 1. Zjištění nepovolené stavby
 • Státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • Kontrolní prohlídka stavby. 

 

 1. Řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby
 • Vztah obou řízení
 • Zahájení řízení o odstranění stavby
 • Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby – úplnost žádosti
 • Okruh účastníků řízení  - jejich námitky, procesní práva a povinnosti,
 • Základní procesní otázky – přerušení, zastavení řízení, rozsah dokazování atd.
 • Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
 • Rozhodnutí o nařízení odstranit stavbu.

 

 1. Související řízení 
 • Povolení výjimky z obecně technických požadavků na výstavbu
 • Opakované stavební řízení
 • Řízení o dočasné stavbě
 • Řízení o obnovení předchozího stavu
 • Nové rozhodnutí. 

 

 1. Výkon rozhodnutí
 • Problematické aspekty výkonu demoličního rozhodnutí. 

 

 1. Diskuze

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/ osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.