Stavební zákon a nepovolená stavební činnost - podle současného a nového stavebního zákona

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Stavební zákon a nepovolená stavební činnost - podle současného a nového stavebního zákona

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 30. 5. 2024
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV (AK/PV-475/2023, AK/VE-228/2023).

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají. Je také vhodný pro zástupce obcí či měst, kteří řeší problematiku odstraňování černých staveb a další zájemce o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Základní právní otázky

Současný stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)

Výklad základních pojmů a vazeb – pojem stavba a její změny, výrobek plnící funkci stavby, zařízení, terénní úpravy. Soustava stavebních úřadů.

Typy nepovolených staveb - stavba nepovolená, stavba dočasná, stavba se zrušeným povolením, stavba se zrušeným certifikátem, atd.

Nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.)

Výklad základních pojmů a vazeb – pojem stavební/nestavební záměr a jeho změny, terénní úpravy, zařízení. Soustava stavebních úřadů.

Nové instituty stavebního práva, např. informační systémy a přístupy do nich, rámcové povolení

Povolení záměrů - řízení o povolení a zrychlené řízení.

 

  1. Dokumentace skutečného provedení stavby

Proces pasportizace a obrana proti pasportu dle současného stavebního zákona.

Novinky (změny) v procesu pasportizace podle nového stavebního zákona.

 

  1. Zjištění nepovolené stavby

Současný stavební zákon

Státní dozor ve věcech stavebního řádu, dozorová oprávnění stavebního úřadu se zaměřením na kontrolní prohlídku stavby, kontrolní prohlídka stavby, vstup na pozemek a do stavby, opatření a rozhodnutí stavebního úřadu k zjednání nápravy – výzva a rozhodnutí o zákazu stavby a jak se proti nim bránit.

Nový stavební zákon

Pojem stavební kontrola, stavební kontrola vs. kontrolní prohlídka stavby, podmínky pro vstup na pozemek a do stavby, zakazující a nápravná opatření a jak se proti nim bránit.

 

  1. Řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby

Současný stavební zákon

Řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby – vztah obou řízení, okamžik zahájení obou řízení, účastníci řízení a jejich námitky, rozhodnutí o dodatečném povolení a rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. 

Nový stavební zákon

Změny (novinky) v řízení o nepovolené stavbě, okruh účastníků řízení a jejich námitky, souhlas vlastníka stavby, postavení SVJ, nové podmínky dodatečného povolení, výsledky řízení o nepovolené stavbě.

 

5. Související otázky a výkon rozhodnutí

Současný stavební zákon

Obecné technické požadavky na výstavbu a povolení výjimky, opakované stavební řízení, řízení o dočasné stavbě, řízení o obnovení předcházejícího stavu stavby.

Nový stavební zákon

Nová právní úprava obecných technických požadavků na výstavbu a povolení výjimky z nich, opakované řízení a nové povolení, řízení o dočasné stavbě a řízení o obnovení předcházejícího stavu stavby. Podmínky, za kterých stát uhradí náklady na exekuci rozhodnutí o nařízení odstranění stavby.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.