Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 2. 2. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV (AK/PV-58/2020, AK/VE-37/2020).

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají. Je také vhodný pro zástupce obcí či měst, kteří řeší problematiku odstraňování černých staveb a další zájemce o danou problematiku.

 

Upozornění: Výklad bude věnován také novému stavebnímu zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.), jehož většina ustanovení nabývají účinnosti 1. 7. 2023. 

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Základní právní otázky

 • Současná právní úprava veřejného stavebního práva
 • Pojmy -  stavba, změny stavby, terénní úpravy, výrobek plnící funkci stavby, zařízení
 • Typy nepovolených staveb  - stavba nepovolená, stavba dočasná, stavba se zrušeným povolením, stavba se zrušeným certifikátem, atd.
 • Nový stavební zákon - kategorizace stavebních záměrů, státní stavební správa, principy povolování stavebních záměrů, informační systémy dle nového stavebního zákona.

 

2. Dokumentace skutečného provedení stavby

 • Povinnosti vlastníka stavby
 • Proces pasportizace

 

3. Zjištění nepovolené stavby

 • Státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • Kontrolní prohlídka stavby
 • Kontrola ve věcech stavebního řádu dle nového stavebního zákona – zakazující a nápravná opatření, vstup na pozemky a do staveb.

 

4. Řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby

 • Vztah obou řízení
 • Zahájení řízení o odstranění stavby
 • Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby – úplnost žádosti
 • Okruh účastníků řízení  - jejich námitky, procesní práva a povinnosti,
 • Základní procesní otázky – přerušení, zastavení řízení, rozsah dokazování atd.
 • Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
 • Rozhodnutí o nařízení odstranit stavbu
 • Řízení o odstranění stavby dle nového stavebního zákona – odlišná procesní pravidla, podmínky dodatečného povolení stavby.

 

5. Související řízení 

 • Povolení výjimky z obecně technických požadavků na výstavbu
 • Opakované stavební řízení
 • Řízení o dočasné stavbě
 • Řízení o obnovení předchozího stavu
 • Nové rozhodnutí
 • Související řízení dle nového stavebního zákona

 

6. Výkon rozhodnutí

 • Problematické aspekty výkonu demoličního rozhodnutí

 

7. Diskuze

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.