Stavby v katastru nemovitostí – evidence, zápis – aktuality a příklady z praxe

  • Domů
  • Semináře
  • Stavby v katastru nemovitostí – evidence, zápis – aktuality a příklady z praxe

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka                                                                                                                                                                                   

Dlouholetý odborník a zkušený lektor v oblasti práva katastru nemovitostí. V letech 1993 až 2016 vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

Termín a místo konání:

úterý 28. 4. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen každému zájemci o aktuální otázky týkající se staveb a jejich evidence v katastru nemovitostí, zejména pak pracovníkům obecních a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku územně samosprávných celků, právníkům územně samosprávných celků, zaměstnancům orgánů veřejné správy, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí, právníkům, advokátům, notářům a široké podnikatelské veřejnosti.

Předpokládaný obsah semináře:

1.  Vybrané základní pojmy: nemovitá věc, stavba ve smyslu občanského práva a ve smyslu práva stavebního, stavby, které jsou předmětem evidence katastru (budova, drobná stavba, vybraná vodní díla), evidované údaje.

2. Stavba jako součást pozemku, podmínky pro spojení stavby s pozemkem k 1. 1. 2014, zápis stavby jako součásti pozemku v katastru.

3. Stavba jako součást práva stavby a zápis práva stavby a stavby, která je jeho součástí do katastru.

4. Samostatná stavba, dočasná stavba, podzemní stavba se samostatným účelovým určením, stavba, která je součástí liniové stavby, stavby které se mohou stát součástí práva stavby, ale nejsou splněny podmínky pro jejich spojení; zápis samostatných staveb do katastru.

5. Samostatná stavba na cizím a na vlastním pozemku a způsob řešení právního vztahu samostatné stavby na cizím pozemku k tomuto zastavěnému pozemku

6. Zápis poznámky o stavbě, která je nemovitou věcí neevidovanou v katastru a která není součástí pozemku.

7. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.