Starosta a tajemník

Přednáší: Bc. Radek Řechka

 

Působil jako tajemník na městském úřadě v Dobříši. V minulosti byl rovněž kvestorem a předsedou představenstva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. a ředitelem Soukromé školy výpočetní techniky, s.r.o.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 10. 10. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen starostům (primátorům), jejich zástupcům a tajemníkům, kteří si chtějí ujasnit a správně nastavit efektivní vzájemnou spolupráci včetně spolupráce se zaměstnanci úřadu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  1. Základní legislativa popisující práci starosty.

 

  1. Základní legislativa popisující práci tajemníka.

 

  1. Spolupráce starosty a tajemníka.

 

  1. Kritické třecí plochy mezi starostou a tajemníkem.

 

  1. Jak začít spolupracovat – ujasnění si svých pozic.

 

  1. Nastavení spolupráce.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.