Správní uvážení a správní orgány - ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Správní uvážení a správní orgány - ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.                                   

Lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. V současné době je odborným asistentem na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Je autorem odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 12. 6. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: blok přednášek a diskusí

 

Webinář je určen úředníkům obcí, měst, krajů a státních úřadů, kteří vedou různé druhy správních řízení, v jejichž rámci aplikují institut správního uvážení a dalším zájemcům o tuto oblast.

Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

Poznámka: Seminář bude reflektovat aktuální soudní judikaturu, především pak judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod do problematiky.

Vymezení a odlišení pojmů správní uvážení, diskrece, diskreční pravomoc, neurčité právní pojmy.

 

2. Volné rozhodování veřejné správy?

Limity rozhodovací činnosti veřejné správy pohledem judikatury

 

3. Správní rozhodnutí a odůvodnění.

Problematika odůvodnění správního rozhodnutí s důrazem na požadavky plynoucí z judikatury (nejen) českých vrcholných soudů.

 

4. Soudní přezkum správního uvážení a interpretace a aplikace neurčitých právních pojmů.

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.