Správní uvážení a správní orgány

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Asistent soudce Nejvyššího správního soudu a odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Autor odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

Termín a místo konání:

čtvrtek 10. 10. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00 Blok výkladu*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří vedou různé druhy správních řízení, v jejichž rámci aplikují institut správního uvážení a dalším zájemcům o tuto oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod do problematiky.

 

Vymezení pojmů správní uvážení, diskrece, diskreční pravomoc, neurčité právní pojmy.

 

2. Rozhodování veřejné správy (volnost či vázanost)?

 

Postupy správních orgánů. Správní uvážení a jeho vztah k hodnocení důkazů.

 

3. Problém rozsahu a obsahu správního uvážení aneb hledání limitů správního uvážení.

 

Evropský kontext správního uvážení (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, soft-law Rady Evropy a jejich úloha ve správním řízení).

 

4. Rozhodovací činnost správních orgánů a význam základních zásad činnosti správních orgánů a principů (nejen) dobré správy.

 

Problematika odůvodnění správního rozhodnutí s důrazem na princip řádného a úplného odůvodnění. Význam odůvodnění při užití správního uvážení.

 

5. Rozsah přezkumu správního uvážení v odvolacím (rozkladovém) a soudním řízení.

 

Problematika zákonnosti a správnosti. Soudní přezkum správního uvážení.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.