Správní trestání pohledem judikatury správních soudů

  • Domů
  • Semináře
  • Správní trestání pohledem judikatury správních soudů

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 

Asistent soudce Nejvyššího správního soudu a odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Autor odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 6. 2. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je zaměřen na hmotněprávní otázky a procesní úpravu řízení ve věcech správního trestání s přihlédnutím k rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu a krajských soudů. Právě v rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní pojmy a instituty předpisů upravujících trestání za přestupky, přičemž v rámci semináře bude poukazováno na jejich konkrétní výklad v soudních rozhodnutích. Účastníci budou v rámci semináře seznámeni s aktuální právní úpravou odpovědnosti za přestupky včetně rozboru starší i aktuální judikatury správních soudů.

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vedoucím správní řízení, v jejichž rámci dochází ke správnímu trestání, zaměstnancům orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Základní principy správního trestání.

 

2. Obecné otázky odpovědnosti za přestupky (pojem přestupku podle přestupkového zákona, základy odpovědnosti za přestupky):

 

  • Řízení ve věcech přestupků (postup před zahájením řízení, zahájení a průběh řízení, dokazování, rozhodnutí ve věcech přestupků, nároky na odůvodnění rozhodnutí o přestupku)
  • Zkrácená řízení a jejich specifika.

 

3. Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání: 

 

  • Rozsah a hlediska soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání
  • Moderace výše pokuty
  • Postup správního orgánu po zrušení rozhodnutí správním soudem.

 

4. Specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů).

 

5. Otázka využitelnosti (a závaznosti) judikatury správních soudů v praxi správních orgánů.

 

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.