Správní rozhodnutí

Přednáší: Ing. Bc. Roman Krčil

Ve veřejné správě pracuje od roku 1990 na úrovni odvolacího i prvostupňového orgánu, dlouholetý odborný lektor a zkušební komisař IVS Praha v oblasti správního řízení, veřejné správy, kontrolní činnosti, správního trestání, živnostenské správy.

Termín a místo konání:

čtvrtek 21. 3. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro úředníky územně samosprávných celků vedoucím správní řízení na různých úrovních a v různých oblastech, pracovníkům správních úřadů, případně dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy na všech úsecích.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Správní řízení a rozhodnutí – pojmy.

2. Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí.

3. Náležitosti obsahové a formální.

4. Výroková část a její obsah.

5. Odůvodnění a jeho obsah.

6. Formální pravidla editace správního rozhodnutí (doporučená legislativní pravidla, citace, úprava písemností).

7. Lhůty pro vydání, oznamovaní rozhodnutí.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení, kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.