Správní řízení pro ohlašovny - online seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik a evidence obyvatel.

 

Technické podmínky k semináři

Přístupové údaje (odkaz na přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 12. 3. 2024
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář akreditován u MV ČR.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku evidence obyvatel.

Poznámka: Seminář je zaměřen na správní řízení vedené v rámci agendy ohlašovny, zejména na rušení údaje o místu trvalého pobytu, které je vysvětlováno na příkladech z praxe.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní rámec

  • Přehled základních předpisů a rozhodnutí soudů, které se ve správním řízení vedeném ohlašovnou uplatňují

 

2. Zahájení řízení

  • Způsoby podání návrhu, náležitosti návrhu, správní poplatek, kontrola údajů (dobrá správa), oznamování zahájení řízení, povinnost a rozsah poučení, výzvy spojované se zahájením řízení

 

3. Průběh řízení

  • Doručování, ustanovování opatrovníka, společné řízení, důkazní prostředky a provádění dokazování

 

4. Zakončení řízení

  • Zastavení řízení, důvody a způsob provedení, výzva k uplatnění práv před vydáním rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, jeho náležitosti a způsoby oznámení, nabytí právní moci, vyznačení v informačním systému evidence obyvatel

 

5. Odvolání

  • náležitosti odvolání, výzva k odstranění nedostatků odvolání, posouzení včasnosti a přípustnosti, seznámení ostatních účastníků s odvoláním, stanovisko ohlašovny k podanému odvolání, způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu

 

6. Diskuze a odpovědi na dotazy

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.