Správní řízení pro neprávníky - webinář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

Lektorka do roku 2015 pracovala v Kanceláři veřejného ochránce práv. Od roku 2015 do roku 2022 působila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, kde se mimo jiné zabývala vzděláváním v rámci metodické činnosti Krajského úřadu. Lektorka také učila na Mendelově univerzitě, kde vyučovala základy správního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). Seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 3. 2. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-741/2022; AK/VE-368/2022)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro úředníky pracující ve veřejné správě (tj. státní úředníci i úředníci územních samosprávných celků).

 

Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s obecným procesním právním předpisem, jehož správná aplikace je klíčová pro řádné fungování veřejné správy. Téma bude zasazeno do kontextu – nejprve bude stručně vysvětlen pojem právního státu a dělby moci a pojem veřejné správy. Dále bude nastíněn legislativní proces a vysvětleno, že správní řád je součástí systému psaného práva. Účastníci budou rovněž seznámeni se způsoby, jakými se lze s platným právním řádem aktuálně v ČR seznámit. Vedle rozboru jednotlivých institutů správního řádu bude vysvětlena i role veřejného ochránce práv a správních soudů. Výklad bude průběžně doplňován o konkrétní ukázky anonymizovaných správních aktů a příklady z praxe.

 

Předpokládaný obsah semináře:

I. Úvod do systému veřejné správy v ČR

  • (pojem státu a práva; dělba mocí ve státě; smíšený model veřejné správy; kontinentální systém psaného práva; legislativní proces; publikace právních předpisů v ČR; právní záruky ve veřejné správě – veřejný ochránce práv, správní soudnictví)

II. Systém správních orgánů v ČR, zásady jejich činnosti

  • (systematika orgánů veřejné správy; formy činnosti veřejné správy; principy činnosti veřejné správy formulované ombudsmanem a zásady zakotvené ve správním řádu)

III. Rozbor jednotlivých institutů správního řádu

  • (obecná ustanovení o správním řízení vč. podjatosti; subjekty správního řízení a rozbor jejich procesních práv a povinností; průběh řízení v prvním stupni; rozhodnutí vč. požadavků na jeho formální i obsahovou stránku; řádné a mimořádné opravné prostředky s důrazem na průběh odvolacího řízení)

IV. Diskuze

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.