Správní řízení pro matrikářky/matrikáře

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 13. 4. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní předpisy v matriční agendě a jejich vzájemné vztahy

  • Předpisy práva hmotného – zákon o matrikách, občanský zákoník, zákon o ověřování. Předpisy práva procesního – správní řád.
  • Přehled judikatury uplatňující se při správním řízení.
  • Obecné zásady rozhodování ve správním řízení.

 

2. Užití správního řádu a ostatních předpisů v praxi

  • Změna jména a příjmení – náležitosti žádosti, správní uvážení, aktuální judikatura.
  • Promíjení dokladů k uzavření manželství – těžko překonatelné překážky, obecně známé skutečnosti.
  • Zamítnutí provedení zápisu, dodatečného záznamu, vydání matričního dokladu – důvody zamítnutí, postup.

 

3. Postup podle části IV správního řádu

  • Vydávání sdělení, zamítnutí vidimace a legalizace.

 

4. Diskuze a odpovědi na dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.