Správní poplatky na úseku stavebního řádu, aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení

 • Domů
 • Semináře
 • Správní poplatky na úseku stavebního řádu, aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín a místo konání:

čtvrtek 11. 4. 2019
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Předpokládaný obsah semináře:

 

 1. Správní poplatky dle zákona o správních poplatcích – položky 17-20 jeho přílohy, vazba na daňový řád.

   

 2. Podání x podnět – úprava dle správního řádu s vazbou na stavební zákon, aktuální judikatury, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

   

 3. Lhůty – procesní a hmotněprávní, navrácení v předešlý stav.

   

 4. Zastupování - opatrovník, na základě plné moci – právní úprava, judikatura.

   

 5. Doručování – právní úprava, judikatura.

   

 6. Stížnosti dle § 175 správního řádu – stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu.

   

 7. Veřejnoprávní smlouvy – úprava dle správního řádu, ustanovení § 78a a § 116 stavebního zákona, vliv novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.

   

 8. Poskytování informací na úseku stavebního řádu – souhrnný přehled aktuální právní úpravy včetně procesního způsobu vyřízení žádostí o poskytnutí informace, důvody pro odmítnutí žádostí o poskytnutí informace, se zaměřením na poskytování informací ze správních spisů.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.