Správa místních poplatků

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

Oba lektoři působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice místních poplatků se věnují dlouhodobě.

Termín a místo konání:

čtvrtek 31. 10. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00 Blok výkladu*

* pauzy budou dělány po dohodě s lektory

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou místních poplatků a dalším zájemcům o danou oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecně závazné vyhlášky

 • Specifika obecně závazných vyhlášek v agendě místních poplatků

 • Judikatura

 • Závěry ombudsmana.

 

2. Místní poplatky

 • Právní úprava jednotlivých místních poplatků

  • Poplatek ze psů

  • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

  • Poplatek za užívání veřejného prostranství

  • Poplatek ze vstupného

  • Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních

  • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 • Judikatura

 • Závěry ombudsmana.

 

3. Správa místních poplatků

 • Vymezení právní úpravy

 • Jednotlivé instituty ze správy místních poplatků

  • Ohlášení

  • Vyměření

  • Doručování

  • Odvolání

  • Promíjení

  • Evidence a vybírání

  • Vymáhání.

 • Judikatura

 • Závěry ombudsmana.

 


!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.