Správa místních poplatků s důrazem na změny po novelách

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

Oba lektoři působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice místních poplatků se věnují dlouhodobě.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 22. 11. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-14:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou místních poplatků a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální vývoj v dané oblasti

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecně závazné vyhlášky

 • Specifika obecně závazných vyhlášek v agendě místních poplatků
 • Judikatura
 • Závěry ombudsmana.

 

2. Místní poplatky

 • Právní úprava jednotlivých místních poplatků
 • Poplatek z pobytu
 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
 • Poplatky za komunální odpad
 •  Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Judikatura
 • Závěry ombudsmana.

 

3. Správa místních poplatků

 • Vymezení právní úpravy
 • Jednotlivé instituty ze správy místních poplatků
 • Ohlášení
 • Vyměření
 • Doručování
 • Odvolání
 • Promíjení
 • Evidence a vybírání
 • Vymáhání.
 • Judikatura
 • Závěry ombudsmana.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.