Správa místních poplatků s důrazem na změny po novele provedené zákonem č. 278/2019 Sb. (účinnost od 1. ledna 2020)

 • Domů
 • Semináře
 • Správa místních poplatků s důrazem na změny po novele provedené zákonem č. 278/2019 Sb. (účinnost od 1. ledna 2020)

Přednáší:  Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka 

Oba lektoři působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice místních poplatků se věnují dlouhodobě.

Termín a místo konání:

úterý 29. 9. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30 Blok výkladu*

* pauzy budou dělány po dohodě s lektory

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou místních poplatků a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální vývoj v dané oblasti

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Obecně závazné vyhlášky

 • Specifika obecně závazných vyhlášek v agendě místních poplatků

 • Judikatura

 • Závěry ombudsmana.

 

2. Místní poplatky

 • Právní úprava jednotlivých místních poplatků

 • Poplatek ze psů

 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (do 31. prosince 2019)

 • Poplatek z ubytovací kapacity (do 31. prosince 2019)

 • Poplatek z pobytu (od 1. ledna 2020)

 • Poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Poplatek ze vstupného

 • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad

 • Judikatura

 • Závěry ombudsmana.

   

3. Správa místních poplatků

 • Vymezení právní úpravy

 • Jednotlivé instituty ze správy místních poplatků

   

  • Ohlášení

  • Vyměření

  • Doručování

  • Odvolání

  • Promíjení

  • Evidence a vybírání

  • Vymáhání.

    

 • Judikatura

 • Závěry ombudsmana.

   


!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.