Správa a údržba pozemních komunikací

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

Od dubna 2017 působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Vykonává rovněž poradenskou a konzultační činnost k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících. Člen České společnosti pro stavební právo.

Termín a místo konání:

čtvrtek 17. 5. 2018
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů, pracovníkům technických služeb a dalším zájemcům o tuto oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Vlastnictví pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), ve vztahu na závaznou úpravu majetkových práv dle občanského zákoníku. Soukromoprávní úprava a odpovědnost.

2. Pozemní komunikace a jejich rozdělení do kategorií – povinnost správce/vlastníka k výkonu správy dálnice, silnice a místní komunikace dle ZPK a prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb.

3. Rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti – ve vztahu na soukromoprávní odpovědnost správce/vlastníka dle § 27 ZPK.

4. Vyjadřování správců/vlastníků dopravní infrastruktury k územnímu a stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „SZ“), uzavírání smluv se žadateli o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení dle části čtvrté občanského zákoníku.

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.