Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

Přednáší: Jan Frk             

                                                  

Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. V minulosti působil například jako konzultant v oblasti eGovernmentu u Ministerstva vnitra.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 12. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-13:30: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.
Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pracovníkům, kteří potřebují danou problematiku prakticky procvičit. Tento seminář je doporučen zejména vedoucím pracovníkům, pracovníkům odpovědným za tvorbu spisového řádu, metodikům spisové služby, pracovníkům odborných agend, správcům a administrátorům elektronických systémů spisové služby.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře bude prohloubení znalostí týkající se problematiky kvalifikovaných i nekvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS. Tématem budou zejména rozdíly mezi typy elektronických podpisů se zaměřením na kvalifikovaný podpis, rekapitulace správného úředního postupu při jeho použití, detekci, kontrole, vyhodnocení a následném dlouhodobém zachování právní platnosti. Nedílnou součástí bude i problematika elektronických pečetí a časových razítek. V neposlední řadě pak bude diskutován i současný stav a budoucnost v této oblasti.

Tématem budou zejména rozdíly mezi typy elektronických podpisů se zaměřením na kvalifikovaný podpis, rekapitulace správného úředního postupu při jeho použití, detekce, kontrola, vyhodnocení a následné dlouhodobé zachování právní platnosti. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod do problematiky

 • Význam, účel a princip podpisu, značky, pečetě a časového razítka
 • Právní a metodický rámec

 

2. Vytváření podpisu a pečetě

 • Druhy a úrovně podpisů
 • Úředně ověřený elektronický podpis
 • Fikce podpisu v ISDS
 • Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů (QSCD)
 • Vzdálené podepisování a pečetění

 

3. Vyhodnocení platnosti podpisu a pečetě

 • Vyhodnocení vlastními prostředky
 • Vyhodnocení prostřednictvím poskytovatele služeb vytvářejících důvěru

 

4. Dlouhodobé uchování a udržení důkazního břemene

 • Uchování vlastními prostředky
 • Uchování prostřednictvím poskytovatele služeb vytvářejících důvěru

 

5. Nástroje a služby pro podepisování, ověřování a uchovávání

6. Dotazy a diskuse zúčastněných

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.