Spisová služba

Přednáší: Jan Frk

Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. V minulosti působil například jako konzultant v oblasti eGovernmentu u Ministerstva vnitra.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 24. 9. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří ve své činnosti vstupují do kontaktu s problematikou spisové služby a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Úvod do problematiky spisové služby a archivnictví

 

 • Co je to spisová služba a archivnictví a koho se týká

 • Co a jak evidovat ve spisové službě a co mimo spisovou službu

 • Bezpečnost u elektronických i analogových dokumentů.

 

2. Výkon spisové služby v souladu s právem

 

 • Souhrn právního rámce a jeho připravované změny

 • Nadnárodní právní rámec (eIDAS, GDPR, prováděcí akty, ETSI, …)

 • Národní právní rámec (archivní zákon a vyhláška, národní standard, …)

 • Podzákonné předpisy (spisový řád, spisový a skartační plán, …)

 • Dopady změn na spisový řád a spisový a skartační plán

 • Kontroly na výkon spisové služby, správní delikty a jejich postihy.

 

3. Nejčastější nejasnosti v praxi a jejich řešení, diskuze

 

 • Příjem dokumentů včetně úplného elektronického podání

 • Označování a evidence dokumentů

 • Rozdělování a oběh dokumentů

 • Tvorba spisu a typového spisu

 • Vyhotovování vlastních dokumentů

 • Elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko

 • Odesílání dokumentů

 • Skartační řízení

 • Očekávaný vývoj v oblasti spisové služby.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.