Smluvní vztahy ve výstavbě - online seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

středa 3. 3. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář není akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen firmám, OSVČ, zaměstnancům, kteří se setkávají se smlouvami uzavíranými ve výstavbě. Přínosný může být i pro úředníky územních samosprávných celků.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Občanský zákoník

  • obecná ustanovení vztahující se ke smlouvám – právní jednání, obchodní zvyklosti, forma úkonů (smlouva ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů, promlčení

2. Relativní majetková práva

  •  vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změny smlouvy, způsoby ukončení smluv

3. Závazky z právních jednání

  • přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy

4. Náhrada škody

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.