Procesní novela zákona o místních poplatcích - webinář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

Lektoři působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice místních poplatků se věnují dlouhodobě.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). On-line seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

pátek 13. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-12:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou místních poplatků a dalším zájemcům o danou oblast.

Anotace:

S účinností od 1. ledna 2024 dochází k významné změně procesních pravidel pro správu místních poplatků. Lektoři na semináři podrobně vysvětlí fungování nových režimů pro vyměřování a doměřování poplatků a budou jejich fungování demonstrovat na modelových příkladech.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Obecný úvod do problematiky – důvody přijetí nové právní úpravy, účinnost novely, informační zdroje, vzory
  • Vyměření poplatku předepsáním do evidence poplatků
  • Vyměření poplatku rozhodnutím
  • Doměření poplatku
  • Zvýšení poplatku
  • Vyměření poplatku u dlužníka v insolvenci
  • Dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.